Биография

Завършва средното си образование в 8-мо СОУ с преподаване на италиански и френски език през 1988г.

От 1990 до 1994г. учи специалност „Икономика и управление на индустрията“ в Университета за национално и световно стопанство. Дипломира се със степен „Магистър по икономика, организация и управление на индустрията“.

През 1996г. специализира като експерт по ликвидност към Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в България и Токио, Япония.

От 1994г. до 2000г. работи в „Юнионбанк“ АД последователно като дилър, ръководител на инвестиционно управление, член на Съвета на директорите, в областите: парични пазари, управление на ликвидността, инвестиционно управление.

От 1997г. до 2001г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Машстрой“ АД – гр. Троян – предприятие за производство на металорежещи машини.

От 2001г. е управител и съдружник в B&T Consulting Ltd., Sofia, Bulgaria. Дружеството има за предмет на дейност консултантски услуги в областта на търговия с машини с България, Италия, Русия, Беларус.

От 2002г. е управител и съдружник в IC&Partners Sofia Ltd – дружество, осигуряващо консултантски административно-правни услуги.

От 2012г. е медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

От 2014 г. учи специалност Психология във Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Дипломира се с образователна степен Магистър по психология.

От 2017г. е член на Дружеството на психолозите в България.

Владее италиански, руски и английски език.