Основна дейност

  • Консултации в областа на финансови и счетоводни услуги
  • Консултации в областа на юридическите услуги (съвместно с партньори)
  • Създаване и административно обслужване на предприятия
  • Консултации относно управление на предприятия, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица
  • Психологическо консултиране
  • Дейности в областта на алтернативното (извънсъдебно) решаване на спорове – медиатор
  • Застрахователен агент за общо застраховане